logo fafo 194x64
«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor

Ordrenummer:

20634

Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2017:26
ISBN 978-82-324-0392-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0393-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 72 s, kr 222,- Ordrenr 20634

(pdf 585 kB)

De siste årene har Stortinget vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven. Mens den generelle adgangen til midlertidige ansettelser var ment å øke
arbeidsgivernes fleksibilitet, har retten til utvidet stilling hatt som formål å gi deltidsansatte sterkere rettigheter. I denne rapporten undersøker vi hvilke
utslag disse endringene har hatt for kommunale arbeidsgivere. Vi gjør rede for kommunenes vurderinger knyttet til midlertidige ansettelser på generelt
grunnlag, i hvilke tilfeller hjemmelen brukes og hvorfor den eventuelt ikke brukes. Vi ser også på hvordan bestemmelsene om deltidsansatte håndteres,
og om de har ført til endringer i kommunenes arbeidsgiverpolitikk. Rapporten er finansiert av KS.

222,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B