Skip to main content
  • Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik

Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen

Sett gjennom en statlig tilskuddsordning

  • Fafo-rapport 2017:14
  • Fafo-rapport 2017:14

I denne rapporten ser vi på hva som bidrar til at innvandrerorganisasjoner og kommuner lykkes i å samarbeide om integrering. Myndighetene er opptatt
av å hindre utenforskap, både gjennom arbeid og utdanning og ved å skape tilhørighet og tillit til det norske samfunnet. Innvandrerorganisasjoner
forventes å bidra gjennom aktiviteter der folk møtes på tvers av minoritetmajoritet. Sett innenfra er innvandrerorganisasjonen en arena for identitet. De bidrar gjerne til dialog og felles aktiviteter, men lokale myndigheter må lede an. Dette lykkes best der forvaltningen opptrer ubyråkratisk, ser på
innvandrerorganisasjonene som likeverdige partnere og skaper møteplasser i form av fysiske steder og dialogfora.

  • Publisert: 13. juni 2017
  • Ordrenr. 20622