Skip to main content
  • Fafo-rapport 2017:17
  • Leif E. Moland

Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene

  • Fafo-rapport 2017:17
 

Denne rapporten beskriver hvordan 16 kommuner har gjennomført lokale utviklingsprosjekter som ledd i det nasjonale programmet Sammen om en bedre kommune. Et sentralt premiss for deltakelsen har vært at administrasjon, politikere og tillitsvalgte skulle samarbeide aktivt i utviklingsarbeidet. Hovedspørsmålet som stilles, er om kommunene har erfart at dette trepartssamarbeidet har gitt en merverdi. Økes gjennomføringsevnen, eller er det motsatt?

  • Publisert: 14. august 2017
  • Ordrenr. 20625
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0377-6ISSN 2387-6859

Fafo-forskere