logo fafo 194x64
Barn og unge i kreftrammede familier

Ordrenummer:

20080

Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp

Fafo-rapport 2008:38
ISBN 978-82-7422-648-7
ISSN 0801-6143

2008, 54 s

Nettutgave

(pdf 973 kb)

Denne rapporten presenterer og analyserer intervjuer med barn og unge i kreftrammede familier. Hvordan opplever de sin praktiske, økonomiske, materielle og sosiale situasjon? Informantene deler sine erfaringer, opplevelser, følelser og vurderinger. Barn og unge vil tas på alvor som pårørende. De må bli hørt og sett. De vil bli informert, og de ber om at de voksne snakker åpent og sant. De har behov for å opprettholde en aktiv fritid og kontrakt med venner. Noen av informantene kommer med konkrete råd om hvordan håndtere en hverdag der mor eller far er blitt kreftrammet. Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Henærsenteret ved Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo på oppdrag av Kreftforeningen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B