logo fafo 194x64
Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene
NordMod2030. Delrapport 2

Ordrenummer:

20304

Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad

Fafo-rapport 2013:14
ISBN 978-82-7422-994-5 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-995-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013, 78 s kr. 228,- Ordrenr: 20304

Nettutgave

(pdf 2,18 MB)

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

228,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B