Fafo-rapporter

Rapportsøk

Grunnpilarene i de nordiske modellene
Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. NordMod2030. Delrapport 1

Jon Erik Dølvik

Fafo-rapport 2013:13

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20303