logo fafo 194x64
De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver
Nordmod2030. Delrapport 9

Ordrenummer:

20355

Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen

Fafo-rapport 2014:08
ISBN 978-82-324-0094-2 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0095-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 128 s kr 278,- Ordrenr: 20355

Nettutgave

(pdf 2,61 MB)

Denne rapporten konsentrerer seg om et av de viktigste kjennetegnene ved de nordiske landene: De sterke fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene som i fellesskap forhandler og avtaler kollektive overenskomster til regulering av lønn og arbeidsvilkår i arbeidsmarkedet.

Hensikten er å presentere et samlet overblikk over hvordan de nordiske avtalemodellene har utviklet seg de seneste tiår og peke på nasjonale og internationale utviklingstrekk som vil påvirke og utfordre avtalemodellene de kommende år. Vi ønsker at denne rapporten, på samme måte som de andre NordMod-rapporten, kan bidra til debatt og politikkutvikling som kan videreutvikle og fornye den nordiske arbeidsmarkedsreguleringen.

278,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B