Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver
Nordmod2030. Delrapport 9

Fafo-rapport 2014:08
ISBN 978-82-324-0094-2 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0095-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 128 s kr 278,- Ordrenr: 20355

Nettutgave

(pdf 2,61 MB)

Denne rapporten konsentrerer seg om et av de viktigste kjennetegnene ved de nordiske landene: De sterke fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene som i fellesskap forhandler og avtaler kollektive overenskomster til regulering av lønn og arbeidsvilkår i arbeidsmarkedet.

Hensikten er å presentere et samlet overblikk over hvordan de nordiske avtalemodellene har utviklet seg de seneste tiår og peke på nasjonale og internationale utviklingstrekk som vil påvirke og utfordre avtalemodellene de kommende år. Vi ønsker at denne rapporten, på samme måte som de andre NordMod-rapporten, kan bidra til debatt og politikkutvikling som kan videreutvikle og fornye den nordiske arbeidsmarkedsreguleringen.

278,00 kr
278,00 kr

Ordrenummer:

20355