Skip to main content
  • Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten

Språklige rollemodeller

Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes

  • Fafo-rapport 2014:07
  • Fafo-rapport 2014:07

Barnehager med et språkmiljø av god kvalitet er bra for barns språkutvikling. De ansatte i barnehagen – deres personlige og faglige kompetanse – spiller en stor rolle for kvaliteten. Hva mener de ansatte selv om sin kompetanse om barns språk? Hva vil de lære mer om og hvordan? Vi har undersøkt. Vi finner at barnehageansatte først og fremst vil lære å bli enda bedre språklige rollemodeller for barna i det daglige. Vi finner også et sterkt ønske om å bidra enda bedre til at barn som sliter med språket lærer å mestre det. Og vi finner at barnehageansatte har tydelige preferanser for hvordan de kan bli enda bedre i språkarbeidet.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20354