Fafo-rapporter

Rapportsøk

Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes

Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten

Fafo-rapport 2014:07

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring, Det flerkulturelle samfunnet

Prosjekt: Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Beret Bråten

Barnehager med et språkmiljø av god kvalitet er bra for barns språkutvikling. De ansatte i barnehagen – deres personlige og faglige kompetanse – spiller en stor rolle for kvaliteten. Hva mener de ansatte selv om sin kompetanse om barns språk? Hva vil de lære mer om og hvordan? Vi har undersøkt. Vi finner at barnehageansatte først og fremst vil lære å bli enda bedre språklige rollemodeller for barna i det daglige. Vi finner også et sterkt ønske om å bidra enda bedre til at barn som sliter med språket lærer å mestre det. Og vi finner at barnehageansatte har tydelige preferanser for hvordan de kan bli enda bedre i språkarbeidet.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20354