logo fafo 194x64
Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Ordrenummer:

20606

Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland

Fafo-rapport 2016:44
ISBN 978-82-324-0344-8 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0345-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 69 s, kr 219,- Ordrenr 20606

Det diskuteres å erstatte dagens offentlige tjenestepensjon med en ny påslagsmodell. Rapporten analyserer hvordan en påslagsmodell slår ut i årlig pensjon for NTL-medlemmer ved ulike uttaksaldre. NTL-medlemmene forventes å få relativt lange yrkeskarrierer, og mange kan få like god pensjon ved 65 år og 67 år. På den andre siden er det en del, særlig blant de eldste, som har kortere karrierer og vil tape på en omlegging. En betydelig del av medlemmene ønsker også å gå av ved 62 år og vil kunne få mindre i et nytt system. Skal en stor gruppe komme like godt eller bedre ut ved en omlegging, må også sparesatsene overstige 5 prosent i en ny påslagsmodell. En omlegging vil nærmest uansett skape tapere og vinnere. Det gjør omleggingen komplisert.

219,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B