logo fafo 194x64
Ekstern barnehagevurdering
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?

Ordrenummer:

20579

Beret Bråten og Henriette Lunde

Fafo-rapport 2016:17
ISBN 978-82-324-0298-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0299-1(nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 104 s, kr 254,- Ordrenr 20579

(pdf 640 kB)

Ekstern barnehagevurdering er en metode for å vurdere kvalitet i barnehagetilbudet. I denne rapporten kartlegger vi hvor ekstern barnehagevurdering benyttes, hvordan dette gjøres og hva som er erfaringene. Vurderingsmetoden skiller seg fra andre måter å vurdere kvalitet på ved at den introduserer og systematiserer et utenfra-blikk på barnehagens aktører og virksomhet. Samtidig inkluderer den, i vurderingsgrunnlaget, resultater fra andre kvalitetsmålinger. Slik har metoden potensial til å etablere et solid grunnlag for utviklingsarbeid i barnehagen. Vi identifiserer enkelte utfordringer knyttet til metoden og til hvordan formålet om kvalitetsutvikling følges opp.

254,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B