logo fafo 194x64
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter

Ordrenummer:

20604

Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland

Fafo-rapport 2016:42

ISBN 978-82-324-0340-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0341-7 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 102 s, kr 252,- Ordrenr. 20604

Nettutgave

(pdf 1,2 MB)

Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende
organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske,
helsepolitiske og kulturelle interesser. I rapporten drøftes ulike
muligheter for å styrke Pensjonistforbundet samfunnsoppdrag,
herunder forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden, og
frivillighet og deltakelse i det sivile samfunn. Et sentralt spørsmål
er hvilke forutsetninger som skal til for at Pensjonistforbundet skal
kunne spille en mer aktiv samfunnsrolle, hva det vil innebære av
konkrete aktiviteter og hvilke kunnskapsbehov som følger med.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi