Skip to main content

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter


Pensjonistforbundet har bedt Fafo vurdere hvordan en analyse og utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres.

Dette forprosjektet har som mål å vurdere forutsetningene og de konkrete mulighetene for å gjennomføre de diskuterte strategiene. I forprosjektet skal det blant annet vurderes hvilke analyser og grunnlagsdata/analyser som vil være nødvendig for å realisere Pensjonistforbundets planer, herunder hva slags forskningskunnskap som kan styrke strategien.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Jon M. Hippe
  • Jon M. Hippe

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2016
  • Avsluttes:
    november 2016

Oppdragsgiver

  • Pensjonistforbundet