logo fafo 194x64
Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?
En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon

Ordrenummer:

20628

Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Fafo-rapport 2017:20
ISBN 978-82-324-0381-3
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 2668 kB)

Rapporten analyserer to sentrale problemstillinger knyttet til forsikret tjenestepensjon i privat sektor, omtalt som hybrid. For det første de økonomiske virkningene for ansatte og bedrifter av ulike måter å regulere pensjonsbeholdningen på i oppsparingsperioden. For det andre behandling av en hybrid tjenestepensjonsordning i bedrifters regnskaper. Målsettingen med rapporten er å gi et faglig grunnlag for å avklare sammenhengen mellom regulering og avkastning i hybrid tjenestepensjon. Hva lønner seg for arbeidstakere og arbeidsgivere? Dernest å vise hvilke varianter av hybriden som kan regnskapsføres som en innskuddspensjon og vise de problemene som oppstår hvis en hybridordning skal balanseføres som en tradisjonell ytelsespensjon. Rapporten viser en alternativ måte å gjøre dette på.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B