Skip to main content
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

  • Fafo-rapport 2017:18
  • Fafo-rapport 2017:18

De fleste statlige virksomheter er i dag tilsluttet avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Arbeidsgivere i staten må derfor legge til rette for at arbeidstakere kan stå lenger i arbeid. På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi sett nærmere på hvordan de ivaretar dette ansvaret. Ved hjelp av foreliggende survey- og registerdata belyses følgende problemstillinger:
• Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter?
• Hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk/livsfasepolitikk; hvilke tiltak tilbyr de, og har disse tiltakene effekt på tidligpensjonering og sykefravær?
• Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling etc.?
• I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år til statlige virksomheter?
• I hvor stor grad ønsker eldre statsansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønsket?

  • Publisert: 23. mai 2017
  • Ordrenr. 20626
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0378-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0379-0 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal og moderniseringsdepartementet