Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim

Roy A. Nielsen og Magne Bråthen

Fafo-rapport 2015:02

Nettutgave

Forskningstema: Velferdstjenester

Prosjekt: Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Magne Bråthen

Trondheim kommune er inndelt i fire bydeler, som hver og en har ansvar for å levere kommunale tjenester til befolkningen. Behovet for og bruken av kommunale tjenester i de ulike bydelene påvirkes av forskjeller i befolkningssammensetningen. For å ta hensyn til disse forskjellene ved tildeling av ressurser, er det utarbeidet et budsjettfordelingssystem med kriterier knyttet til kjennetegn ved innbyggerne. I denne rapporten gis det en vurdering av kriteriesettene som benyttes for barne- og familietjenesten og for sosialtjenesten. Formålet er å undersøke om treffsikkerheten til kriteriene er endret over tid, og om det finnes alternative kriterier som bedre forklarer forskjellene i bydelenes utgifter.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20407

206,00 kr