Skip to main content

Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim


På grunnlag av registerdata skal prosjektet etterprøve kriteriene som er i bruk i kriteriemodellene i barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim kommune, samt foreslå endringer i kriteriene.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2013
  • Avsluttes:
    desember 2013

Oppdragsgiver

  • Trondheim kommune