Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Ordrenummer:

20200

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2011:09
ISBN 978-82-7422-796-5 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-797-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 226 s kr. 326,- Ordrenr: 20200

Nettutgave

(pdf 1.24mb)

Regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping skal sikre arbeidsinnvandrere akseptable lønns- og arbeidsvilkår og demme opp for urettferdig konkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Har tiltakene virket etter hensikten, og har de bidratt til å redusere omfanget av sosial dumping? I denne rapporten presenteres resultatene fra en bred evaluering, som omfatter Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk, id-kortordningen i bygg og anlegg, endringene i allmenngjøringsordningen, revisjonene i inn- og utleieregelverket, erfaringer med bemanningsforetaksregisteret, samt innsatsen med hensyn til informasjon og veiledning.
326,00 kr