logo fafo 194x64
Evaluering av varslerbestemmelsene

Ordrenummer:

20352

Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2014:05
ISBN 978-82-324-0088-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0089-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 206 s kr 356,- Ordrenr: 20352

Nettutgave

(pdf 1,37 MB)

Varsling er å si fra om noe man oppfatter som kritikkverdig, til noen som har mulighet til å gjøre noe med det. Det kan være alvorlige kritikkverdige forhold som rammer brukere eller kunder, som skader miljøet, eller praksiser som er med på å undergrave demokratiske ordninger, som korrupsjon.

Lista kan gjøres lang. For samfunnet, for virksomhetene, for brukere, kunder og arbeidstakere er det viktig at det kritikkverdige forholdet blir varslet og håndtert på en skikkelig måte.

Ved inngangen til 2007 trådte nye lovbestemmelser om varsling i kraft i arbeidsmiljøloven. Drøye sju år etter har vi sett nærmere på hvordan disse praktiseres i et utvalg norske virksomheter. Hovedinntrykket blant våre informanter er at det har blitt tryggere å varsle. Varslingsrutiner på arbeidsplassen er viktig og bør bli et krav i loven. Videre viser våre undersøkelser at muligheten tilå varsle anonymt bør understrekes i loven og at varslerens krav på sikkerhet bør understrekes ytterligere.

356,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B