logo fafo 194x64
Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg

Ordrenummer:

128

Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland

Fafo-rapport 128
ISBN 82-7422-070-6

1991

Nettutgave

(pdf 17 MB)

Med dette debattopplegget om Fagbevegelsen og Europa inviterer LO til en bred og åpen drøfting av Norges forhold til Europa. Debattopplegget redegjør for de ulike alternativ og innfallsvinkler Norge står overfor:

• handelsavtale med EF
• EØS-avtale
• EF-medlemskap
• nordisk samarbeid
• alleuropeisk samarbeid

Debattopplegget drøfter muligheter og konsekvenser for Norge og fagbevegelsen på ulike områder: handel, økonomisk politikk, næringsutvikling, sysselsetting, miljø, velferd, arbeidsmarked og faglig organisering. Debattopplegget er utarbeidet av Fafo, som har samarbeidet med en referansegruppe oppnevnt av LOs sekretariat.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B