Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Fra bostedsløs til varig bolig
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes

Fafo-rapport 2017:06
ISBN 978-82-324-0360-8 (papirutgave) ISBN 9978-82-324-0361-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 111 s, kr 261,- Ordrenr 20614

(pdf 1113 kB)

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en evaluering av to forsøk med den amerikanske modellen Housing first, ett i Bergen og ett i Sandnes. Hovedmålet for utprøving av Housing first i de to vestlandskommunene var å legge til rette for varig bosetting av og bedre livskvalitet for bostedsløse med rusmiddelavhengighet – og/eller psykiske lidelser. Modellen er basert på at  deltakerne raskt flytter inn i en ordinær permanent bolig integrert i et vanlig nabolag med fleksible og ambulante tjenester. Et kjernepunkt er sterk vektlegging av deltakernes valgfrihet knyttet til bolig og tjenester. I rapporten presenterer vi hvordan den amerikanske modellen er blitt operasjonalisert og innrettet for å prøves ut i en norsk sammenheng. Vi vurderer resultater både på tjenestenivå og på individnivå for deltakerne.

Ordrenummer:

20614