logo fafo 194x64
Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører
En studie av møbelkonsernet Ekornes

Ordrenummer:

419

Leif E. Moland

Fafo-rapport 419
ISBN 82-7422-409-4
ISSN 0801-6143

2003

Nettutgave

(pdf 1,78 MB)

Denne rapporten baserer seg først og fremst på erfaringer fra de tre Ekornesbedriftene på Stranda, Vestlandske og Ikornnes, men mange av eksemplene kunne like gjerne ha vært hentet fra fabrikkene på Hareid og Grodås. Spørsmålene om arbeidsledelse, kompetanseutvikling og fleksibel bruk av personalressursene er like aktuelle i alle bedriftene, selv om de konkrete løsningene varierer en god del. I denne rapporten tar vi opp sterke og svake sider ved
• fabrikkenes valg av ulike lederroller
• utøvelse av lederrollen
• samarbeidet i produksjonskjeden
• oppgavefordelingen blant operatørene
• Ekorneskulturen
Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Ekornes ASA, Nordvest Forum og Fafo, med støtte fra Norges forskningsråds program Verdiskaping 2010.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B