Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører
En studie av møbelkonsernet Ekornes

Fafo-rapport 419
ISBN 82-7422-409-4
ISSN 0801-6143

2003

Nettutgave

(pdf 1,78 MB)

Denne rapporten baserer seg først og fremst på erfaringer fra de tre Ekornesbedriftene på Stranda, Vestlandske og Ikornnes, men mange av eksemplene kunne like gjerne ha vært hentet fra fabrikkene på Hareid og Grodås. Spørsmålene om arbeidsledelse, kompetanseutvikling og fleksibel bruk av personalressursene er like aktuelle i alle bedriftene, selv om de konkrete løsningene varierer en god del. I denne rapporten tar vi opp sterke og svake sider ved
• fabrikkenes valg av ulike lederroller
• utøvelse av lederrollen
• samarbeidet i produksjonskjeden
• oppgavefordelingen blant operatørene
• Ekorneskulturen
Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Ekornes ASA, Nordvest Forum og Fafo, med støtte fra Norges forskningsråds program Verdiskaping 2010.

Ordrenummer:

419