logo fafo 194x64
Helhetlige tiltak mot barnefattigdom
En kunnskapsoppsummering

Ordrenummer:

20365

Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley

Fafo-rapport 2014:18
ISBN 978-82-324-0110-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0111-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 166 s kr 316,- Ordrenr: 20365

Nettutgave

(pdf 1,15 MB)

Det jobbes på mange fronter i Europa for å utvikle gode prosjekter for å bekjempe fattigdom i barnefamilier. I denne rapporten, som er laget på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, blir evalueringer av helhetlige tiltak mot barnefattigdom i Norden og Storbritannia systematisert. Målet er å undersøke om noen av tiltakene har særlig positiv betydning.

Rapporten konkluderer med at det ikke er mange av de nordiske tiltakene som kan karakteriseres som helhetlige, mens slike tiltak er mer vanlig i Storbritannia. Det er heller nesten ingen nordiske tiltak som har vært gjenstand for evaluering.  Ut fra de evalueringene som foreligger, er det ikke mulig å peke ut ett bestemt tiltaksdesign som særskilt vellykket. Det er likevel enkelte virkemidler som framheves, og som det er relevant å diskutere når man skal utvikle helhetlige tiltak i en norsk sammenheng.

316,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B