Skip to main content
 • Fafo-rapport 2014:17
 • Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

 • Fafo-rapport 2014:17
 

Saman om ein betre kommune er et nasjonalt, trepartsbasert program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Denne rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter innenfor følgende fire områder:

 • Hvordan utvikle en heltidskultur?
 • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
 • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
 • Hvordan styrke kommunens omdømme?
 • Publisert: 6. oktober 2014
 • Ordrenr. 20364
 • ISBN
  ISBN 978-82-324-0109-3 ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

 • Kommunal- og moderniseringsdep.