Fafo-rapporter

Rapportsøk

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Fafo-rapport 2014:17

Nettutgave

Prosjekt: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Olav Elgvin, Lise Lien, Leif E. Moland, Anne Inga Hilsen

Saman om ein betre kommune er et nasjonalt, trepartsbasert program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Denne rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter innenfor følgende fire områder:

  • Hvordan utvikle en heltidskultur?
  • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
  • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
  • Hvordan styrke kommunens omdømme?

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20364