logo fafo 194x64
Klemt mellom Kina og klima
Plass til kraftintensiv industri i Norge?

Ordrenummer:

20235

Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk

Fafo-rapport 2012:08
ISBN 978-82-7422-864-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-865-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 228 s kr. 378,- Ordrenr: 20235

Nettutgave

(pdf 2.92mb)

I årene fram mot 2020 vil kraftintensiv industri måtte ta stilling til hva den skal gjøre med sin produksjon i Norge. Dette fordi det er behov for reinvesteringer og fordi de fleste kommersielle kraftkontraktene løper ut. Denne rapporten tar for seg den samfunnsmessige betydningen industrien har i Norge og drøfter de senere års endringer i den globale produksjonen av kraftintensive metallprodukter. I analysen er det tatt utgangspunkt i de to mest sentrale og usikre drivkreftene for industrien: utviklingen av framtidige kraftkostnader i Norge og globale markedsendringer, med særlig vekt på Kinas utvikling. Det tegnes opp fire forskjellige scenarier. I hvert av disse analyseres kraftmarkedet, den kraftintensive industriens betydning for norsk økonomi, internasjonale utviklingstrekk i etterspørsel og markedsstruktur, og internasjonale klimapolitiske beslutninger – eller fraværet av disse.

  • Forskningstema:
378,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B