Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner

Fafo-rapport 351
ISBN 82-7422-334-9
ISSN 0801-6143

2001

Nettutgave

(pdf 834 kB)

Rapporten gjennomgår siste års erfaringer med å utsette kommunale tjenester for konkurranse. De fleste eksemplene er hentet fra pleie- og omsorgssektoren, ett av de områdene hvor debatten om konkurranseutsetting går høyt. Rapporten drøfter:

Holdninger til konkurranseutsetting og privatisering. Konkurranseutsetting er et omstridt virkemiddel i omstillingen av offentlig sektor. Flere politiske partier har tatt til orde for at konkurranseutsetting kan være en måte å både effektivisere og kvalitetsforbedre offentlige tjenester. Vi undersøker om også befolkningen er av samme oppfatning.

Fører konkurranseutseting til bedre ledelse, lønn, arbeidstempo og arbeidsmiljø? Konkurranseutsetting kan tenkes å åpne for en ny omfordelingspolitikk hvor de ansattes arbeidsvilkår reduseres til fordel for økte goder til bruker. Men kan det tenkes at konkurranseutsetting bidrar til å fremme en arbeidsgiverpolitikk som er bedre for de ansatte?

Mot en ny organisering? Potensielt sett har norske kommuner store konkurransefortrinn fremfor private aktører. De forvalter helheten og muligheten til å bruke arbeidskraften mer fleksibelt enn mindre virksomheter. Likevel er det en tendens til at kommunenes organisering blir mindre helhetlig. Hvorfor skjer dette? Når bør en organisasjon velge flat versus hierarkisk struktur? Og er bestiller – utførermodeller svaret med stor S?

Ordrenummer:

351