Fafo-rapporter

Rapportsøk

Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten

Mona Bråten

Fafo-rapport 350

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Denne rapporten tar for seg lokal lønndannelse for funksjonærer i bedrifter som kommer inn under ulike funksjonæroverenskomster. Overenskomstene som diskuteres er Funksjonæravtalen (NHO-NOFU/PRIFO) og Standardoverenskomsten (NHO-HK). Undersøkelsen har fire problemstillinger:

- Hvilke ulike rammebetingelser gir de sentrale avtalene for den lokale lønnsfastsettelsen?
- Hvordan har bedriftene utviklet sin lønnspolitikk, og hva er kriteriene for lønnsfastsettelse under ulike overenskomster?
- Hvilke erfaringer har partene med de lokale lønnsforhandlingene?
- Hvordan skjer lønnsfastsettelsen i bedrifter med konkurrerende funksjonærforeninger?

I rapporten vurderes hvilken betydning ulike rammebetingelser gitt i overenskomstene har for den lokale lønnsdannelsen og lønnsutviklingen til de aktuelle funksjonærgruppene.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 350