logo fafo 194x64
Kreft og levekår
Et sammendrag

Ordrenummer:

20096

Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp

Fafo-rapport 2009:06
ISBN 82-7422-664-7
ISSN 0801-6143

2009, 26 s

Nettutgave

(pdf 799kb)

Denne rapporten oppsummerer funnene fra en omfattende studie av kreftrammedes levekår, som tidligere har blitt publisert i tre enkeltstående rapporter. I prosjektet har fire spørsmål stått sentralt:

    Hvordan påvirkes arbeidstilknytning og jobbsituasjon av kreftsykdom?
    Hva skjer med kreftrammedes økonomi?
    Hva slags støtte og oppfølging får kreftrammede fra sitt private nettverk og fra behandlings- og hjelpeapparatet?
    Hvordan påvirkes barnas økonomiske og materielle situasjon av at mor eller far får kreft?

Analysene bygger på kvalitative intervjuer, en spesialdesignet survey til overlevende kreftrammede og registerdata fra Forløpsdatabasen Trygd. Prosjektet er gjennomført av Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo, på oppdrag fra Kreftforeningen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B