logo fafo 194x64
Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

Ordrenummer:

20290

Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2012:63
ISBN 978-82-7422-966-2 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-967-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 78 s kr. 228,- Ordrenr: 20290

Nettutgave

(pdf 1 MB)

Innføringen av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et av de sentrale nye virkemidlene i NAV-reformen. Gjennom tett, individuell oppfølging og kvalifisering skal KVP bistå langtids sosialklienter med sammensatte problemer ut i arbeid. Dersom dette lykkes, må de kommunale utgiftene til sosialhjelp forventes å gå ned. Samtidig vet vi at de kommunale sosialhjelpsutgiftene påvirkes av en rekke andre faktorer. I denne rapporten har vi gjennomført en kvantitativ analyse av sammenhengen mellom bruk og effekt av KVP på de kommunale sosialhjelpsutgiftene, samt intervjuet i seks kommuner om hva som oppfattes som gode arbeidsmetoder i KVP.

228,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B