Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker

Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2012:61

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen

I perioden 2010-2012 har det vært gjennomført forsøk med hospiteringsordninger i fagopplæringen i seks fylker. I denne evalueringsrapporten analyserer vi i hvilken grad og på hvilken måte hospiteringsordningene har utviklet læreres og instruktørers kompetanse. Vi ser også på hvordan hospiteringsordningene har påvirket samarbeidet mellom skole og bedrifter, og om de har lagt et grunnlag for et mer helhetlig samlet opplæringsløp.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20288