Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene

Siv Øverås og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 239

Nettutgave

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Fra 1970 til 1996 har kvinneandelen blant LOs medlemmer økt fra 24 til 44 prosent. I hvilken grad gjenspeiles den økte kvinneandelen blant tillitsvalgte på ulike nivå i fagbevegelsen? Denne rapporten kartlegger kvinners andel av verv på ulike nivåer i LO-forbundene og i LO sentralt. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 1500 lokalt tillitsvalgte i åtte LO-forbund om nåværende og tidligere verv, og om arbeidssituasjonen som tillitsvalgt. De tillitsvalgtes holdninger til sentrale likestillingsspørsmål er også undersøkt.

De viktigste problemstillingene er:

  • I hvilken grad er kvinner representert i fagbevegelsens ulike verv og beslutningsorganer?
  • Er spesielle verv og posisjoner fortsatt forebeholdt menn?
  • Har kvinner styrket sin posisjon i fagbevegelsen over tid?
  • Hvordan er kvinnerepresentasjonen i LO og forbundene sammenliknet med andre arbeidstakerorganisasjoner?
  • Hvilke ulikheter er det mellom lokalt tillitsvalgte kvinner og menn når det gjelder erfaringer som tillitsvalgt?
  • Ønsker lokalt tillitsvalgte flere kvinner på sentrale nivåer, hvorfor, og hvordan skal dette i så fall oppnås?

Utgitt: 1997 Id-nr.: 239