Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kvinner i fagbevegelsen 2004
Kvinners representasjon i LO og forbundene

Kristine Nergaard og Kari Folkenborg

Fafo-rapport 441

Nettutgave

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tema for denne rapporten, som er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra 1997, er kvinners representasjon i LO og i LOs medlemsforbund. Blant de forhold som er kartlagt, er:
• Hvor mange kvinner finner vi i ulike verv og posisjoner?
• Er kvinner fortsatt underrepresentert i forhold til medlemsmassen,
og i så fall i hvilke organer og i hvilke typer forbund?
• Har kvinner styrket sin representasjon siden forrige undersøkelse – som har tall fra 1995 – eller har veksten i kvinners representasjon flatet ut?
Rapporten tar også opp spørsmålet om hvordan kvinnelige tillitsvalgte opplever sin hverdag. Femten kvinner fra ulike forbund er intervjuet om sine erfaringer med det å være kvinnelig tillitsvalgt, om sitt syn på kvinners posisjon i fagbevegelsen og sine vurderinger av hvilke forhold som fortsatt kan virke som barrierer for at kvinner påtar seg verv og for om kvinner i like stor grad som menn rykker opp til mer sentrale posisjoner. Utvalget omfatter både yngre og eldre tillitsvalgte. Rapporten er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge – LO.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 441