logo fafo 194x64
Morgendagens fagbevegelse

Ordrenummer:

20659

Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Fafo-rapport 2018:10

ISBN 978-82-324-0432-2 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0433-9 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 66 s, kr 216,- Ordrenr 20659

Nettutgave

(pdf 1124 kB)

LOs ungdomsarbeid skal bidra til å sikre engasjerte tillitsvalgte som blir værende i fagbevegelsen. Dette skal skje gjennom rekruttering, skolering og andre aktiviteter som øker interessen, kunnskapen og engasjementet hos de unge. Denne rapporten handler om hvorvidt LOs ungdomsarbeid fører til mer aktive medlemmer og tillitsvalgte. Konklusjonen er at LO i stor grad lykkes med dette arbeidet, men at det også er rom for forbedringer. De unge etterlyser økt synlighet blant den yngre generasjonen, og mer skolering på flere områder. Viktigst er likevel ønsket om større gjennomslagskraft – at de unges stemme skal bli hørt. De er tross alt morgendagens fagbevegelse.

216,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B