logo fafo 194x64
Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren
Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune

Ordrenummer:

390

Leif E. Moland og Halvor Holmli

Fafo-rapport 390
ISBN 82-7422-378-0
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave Sammendrag

(pdf 1,1 MB)

Offentlig sektor står overfor store utfordringer for å fremstå som kompetent tjenesteyter, attraktiv arbeidsgiver og effektiv forvalter av skattemidler. Presset på omstilling er stort og betydelige endringer skjer nå i alle sektorer og på mange nivåer samtidig.

Kommunene spør seg om løsningen er flere eller færre tjenestenivåer, flere eller færre ledere, flere eller færre møter, flere eller færre merkantilt ansatte, små eller store stillinger, private eller offentlige utførere, mer eller mindre demokrati, hvilke dokumentasjonssystemer osv.

I denne rapporten beskrives Prosjekt Rykkinn i Bærum kommune der en har innført en arbeidslagsmodell i deler av pleie- og omsorgstjenestene. Med dette har de fått en god ledelse nær bruker og ansatte.

Et sentralt spørsmål er hvor selvdrevne en kan gjøre de mange små tjenesteenhetene og samtidig videreutvikle visjonen om en sammenhengende tjenestekjede der bruker står i sentrum for et samarbeidende, tverrfaglig tjenesteapparat.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B