logo fafo 194x64
Når jobben settes ut på anbud
Outsourcing av renhold i Forsvaret

Ordrenummer:

20681

Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2018:32

ISBN 978-82-324-0465-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0466-7 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 112 s, kr 262,- Ordrenr 20681

Last ned nettutgaven

Høsten 2014 besluttet Solberg-regjeringen å oppheve Forsvarsbyggs enerett på renhold i Forsvaret. Beslutningen om outsourcing, etableringen av overgangsordninger og overføringen av arbeidstakere til ny arbeidsgiver har så langt resultert i to rettssaker. I denne rapporten diskuterer vi hvordan det oppleves når jobben settes ut på anbud, og videre hvordan arbeidsvilkårene endrer seg når man overføres til privat sektor og renholdsbransjen.

262,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi