logo fafo 194x64
Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting

Ordrenummer:

20320

Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2013:30

ISBN 978-82-324-0024-9 (papirutgave)

ISBN 978-82-324-0025-6 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2013 82 s kr 232,- Ordrenr: 20320

Nettutgave

(pdf 517 kB)

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester er et politisk kontroversielt tema. I denne rapporten ser vi på norske kommunepolitikeres holdninger til dette spørsmålet. Dette omfatter også hvilke tjenester politikerne mener er best og dårligst egnet til å bli eksponert for kommunal konkurranse, samt hvilke kriterier som er viktige ved valg av leverandører.

232,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi