Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting

Ordrenummer:

20320

Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2013:30
ISBN 978-82-324-0024-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0025-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 82 s kr 232,- Ordrenr: 20320

Nettutgave

(pdf 517 kB)

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester er et politisk kontroversielt tema. I denne rapporten ser vi på norske kommunepolitikeres holdninger til dette spørsmålet. Dette omfatter også hvilke tjenester politikerne mener er best og dårligst egnet til å bli eksponert for kommunal konkurranse, samt hvilke kriterier som er viktige ved valg av leverandører.

232,00 kr