logo fafo 194x64
Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell

Ordrenummer:

20618

Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien

Fafo-rapport 2017:10
ISBN 978-82-324-0367-7
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 1902 kB)

Omlegging fra en brutto tjenestepensjonsordning til en påslagsmodell vil endre innretningen av offentlig tjenestepensjon grunnleggende. I denne rapporten analyseres kjønns- og likestillingseffekter ved omlegging til en påslagsmodell. Det gjøres ved å studere endringer i yrkeskarrieren til lærere, sykepleiere og ansatte i kommunesektoren for øvrig. Dernest beregnes pensjonsnivåer ved ulike uttaksaldre for disse tre gruppene, både for kvinner og menn.

Analysen viser at mange vil komme godt ut ved 67 år, også kvinner, ved omlegging til en påslagsmodell. En mulighet for å komme dårligere ut oppstår imidlertid ved forutsetning om pensjonsuttak ved 62 år og ved særaldersgrense på 65 år. Dette gjelder både menn og kvinner. I den grad kvinner i større grad enn menn vil ønske å gå av tidlig, kan det gi en særlig kjønnforskjell.

Selv om mange vil komme bedre ut av en omlegging, er det likevel et spørsmål hvordan man vil forholde seg til at en liten gruppe kommer dårligere ut. Denne utfordringen gjelder ikke bare kvinner i offentlig sektor, den gjelder også mennene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B