Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Fafo-rapport 2011:17
ISBN 978-82-7422-812-2
ISSN 0801-6143

2011

Nettutgave

(pdf 1.2 mb)

Denne rapporten gjennomgår hvilken praksis bydelenes bestillerkontor har ved behandling av søknader om og tildeling av sykehjemsplass i Oslo kommune. Arbeidet er gjennomført som et dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Det er først samlet data for å beskrive den praksis bydelene har ved behandling av søknader om og tildeling av sykehjemsplasser, hvordan denne praksisen ivaretar likebehandlingsprinsippet, om det finnes en ”beste praksis” og om det er grunnlag for økt harmonisering av bydelenes vurderingspraksis. Parallelt med dette dokumentasjonsarbeidet har bydelene deltatt i utviklingen av forslag til bedre praksis i de ulike fasene av saksbehandlingen. I rapporten beskrives bydelenes praksis og forbedringspunkter i de ulike fasene i saksbehandlingen.

Ordrenummer:

20208