logo fafo 194x64
Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Ordrenummer:

20208

Leif Moland

Fafo-rapport 2011:17
ISBN 978-82-7422-812-2
ISSN 0801-6143

2011

Nettutgave

(pdf 1.2 mb)

Denne rapporten gjennomgår hvilken praksis bydelenes bestillerkontor har ved behandling av søknader om og tildeling av sykehjemsplass i Oslo kommune. Arbeidet er gjennomført som et dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Det er først samlet data for å beskrive den praksis bydelene har ved behandling av søknader om og tildeling av sykehjemsplasser, hvordan denne praksisen ivaretar likebehandlingsprinsippet, om det finnes en ”beste praksis” og om det er grunnlag for økt harmonisering av bydelenes vurderingspraksis. Parallelt med dette dokumentasjonsarbeidet har bydelene deltatt i utviklingen av forslag til bedre praksis i de ulike fasene av saksbehandlingen. I rapporten beskrives bydelenes praksis og forbedringspunkter i de ulike fasene i saksbehandlingen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B