logo fafo 194x64
Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

Ordrenummer:

20578

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:16
ISBN 978-82-324-0297-7
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 1,6 MB)

Dette er den tredje rapporten fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM), og den andre av to rapporter som beskriver rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette byggeprosjektet inngår som et case i innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM). Rapporten omhandler koblingen mellom detaljprosjekteringsfasen og byggefasen i en såkalt samhandlingsfase. Den beskriver også erfaringer med bruk av såkalte BIM-kiosker på byggeplassen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B