logo fafo 194x64
Sammen er vi sterke
En historie om nedbemanning i Nortura

Ordrenummer:

20101

Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2009:11

ISBN 978-82-7422-669-2

ISSN 0801-6143

2009, 118 s

Nettutgave

(pdf 753kb)

Gilde/Nortura har siden 2000 håndtert omstillinger ved flere av sine produksjonsanlegg, og om lag 1500 ansatte i ulike deler av bedriften har vært omfattet av nedbemanninger. Som et utgangspunkt for prosessen var begge parter i konsernet enige om å bruke virkemidler som skulle bidra til nye jobber, og ikke sluttpakker. I dag har omtrent 90 prosent av de berørte fått ny jobb i eller utenfor konsernet. I denne rapporten kartlegges og analyseres omstillingsprosessen, og vi peker på tre elementer som har bidratt til de gode resultatene:
• Det ble etablert en egen omstillingsavtale (Gardermoenavtalen) mellom konsernet og fagforeningen, med retningslinjer for nedbemanning.
• Det ble bestemt å etablere lokale partssammensatte styringsgrupper og jobbsentre med ansvar for prosessen når anlegg skulle nedbemanne eller nedlegges.
• Det ble opprettet en egen støttegruppe på konsernnivå – Team Personalstøtte – som har bidratt aktivt i styringsgruppene gjennom hele omstillingsperioden.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi