logo fafo 194x64
Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet

Ordrenummer:

20682

Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2018:33

ISBN 978-82-324-0467-4

ISSN 2387-6859

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 301 kB)

I denne rapporten har vi utforsket seniorkompetanse i Arbeidstilsynet gjennom å la ansatte dele sine fortellinger og erfaringer. For å kunne anerkjenne og utvikle seniorressursene i Arbeidstilsynet, må man først kjenne til hva disse ressursene er og hvordan de utspiller seg i praksis. På bakgrunn av intervjuer med ansatte har Fafo analysert og sammenfattet hvordan vi kan forstå seniorkompetanse i denne virksomheten, og hvordan denne kompetansen best kan forvaltes for å ivareta både seniorenes og etatens behov.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi