Skip to main content

Seniorpolitikk i Arbeidstilsynet


Fafo skal bistå Arbeidstilsynet i deres arbeid med seniorpolitikk internt.

Oppdraget inngår i «Oppdatert! Ikke utdatert» – prosjekt om seniorpolitikk i Arbeidstilsynet.

For å kunne anerkjenne og utvikle seniorressursene i Arbeidstilsynet, må man først kjenne til hva disse seniorressursene er og hvordan de utspiller seg i praksis.

Fafo skal bistå med å kartlegge følgende spørsmål:

 • Hva er seniorkompetanse i Arbeidstilsynet?
 • Hvilken kompetanse og erfaring har seniorene som det er viktig å ta vare på?
 • Hvilken betydning har alder for arbeidsutførelsen?
 • Hvor stor lærings- og omstillingsevne har seniorene?

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2018
 • Avsluttes:
  desember 2018

Oppdragsgiver

 • Direktoratet for Arbeidstilsynet