Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland
Samarbeid eller framvisning av glansbilder?

Ordrenummer:

20107

Odd Bjørn Ure

Fafo-rapport 2009:17
ISBN 978-82-7422-675-3
ISSN 0801-6143

2009

Nettutgave

(pdf 477 kb)

Norges bidrag til EØS har intensivert norske fagorganisasjoners og arbeidsgiveres samarbeid med EUs nye medlemsland. I ly av mottakerstyrte finansieringsordninger igangsettes prosjekter som aktualiserer spørsmålet om hvordan erfaringer fra norsk partssamarbeid er knyttet til nordiske samarbeidsmodeller. På oppdrag fra LO har Fafo undersøkt hvordan regional kompetanseutvikling kan inngå i erfaringsutveksling over landegrensene. I rapporten anbefales det å søke etter relevante erfaringer framfor gode eksempler, fram mot en metode som verdsetter fagorganisasjonenes erfaringer fra internasjonalt samarbeid.