Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område

Kristine Nergaard og Arne Pape

Fafo-rapport 343

Nettutgave

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Bare gjennom dyktige, godt skolerte og oppdaterte tillitsvalgte på alle nivåer kan en arbeidstakerorganisasjon ivareta sine medlemmers interesser og bidra til gode og godt organiserte arbeidsplasser i et arbeidsliv i endring. Fagforbund har en rekke verv å fylle samtidig som det er en god del gjen-nomtrekk blant de tillitsvalgte. De fleste arbeidstakerorganisasjoner bruker derfor betydelige økonomiske og menneskelige ressurser på skolerings-virksomhet.

Denne rapporten omhandler tillitsvalgtopplæringen innen LO Stats område. Datagrunnlaget er kursarrangørenes oversikter over kurs og deltakere samt regnskaper og annet skriftlig materiale. Vi diskuterer de tre hovedgruppene kursarrangører; forbundene, LO Stat og AOF. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant lokalt tillitsvalgte innen LO Stats område.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av LO Stat.

Tema som behandles er:
Organisering og omfang av tillitsvalgtopplæringen

  • Økonomi
  • Opplæringspraksis i organisasjonsleddene
  • Kunnskapsstatus, kunnskapsbehov og kilder til kunnskap
  • Vurdering av dagens system for opplæring
  • Gjennomtrekk, rekrutteringsbehov og opplæringsbehov

Utgitt: 2000 Id-nr.: 343