Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold
Hvorfor så vanskelig?

Fafo-rapport 2013:32
ISBN 978-82-324-0028-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0029-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 113 s kr 263,- Ordrenr: 20322

698 kb

Hva skyldes manglende tilrettelegging i deler av privat servicesektor? I denne rapporten søker vi å finne forklaringer på hvorfor enkelte bransjer i privat servicesektor skiller seg ut fra industrien og store deler av offentlig sektor ved at de i mindre grad tilrettelegger for arbeidstakere i ulike livssituasjoner. Vi konsentrerer oss om bransjene buss, renhold og vakthold, og legger vekt på hvordan konkurranseutsetting og anbud påvirker virksomhetenes vilje og evne til å drive tilretteleggingsarbeid.

263,00 kr

263,00 kr

Ordrenummer:

20322