logo fafo 194x64
Trafikkstasjonen på Risløkka
Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen

Ordrenummer:

20356

Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg

Fafo-rapport 2014:09
ISBN 978-82-324-0096-6
ISSN 0801-6143

2014

Nettutgave

(pdf 737 kB)

Denne rapporten er den første fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM). Rapporten beskriver funn fra følgeforskningen av et byggeprosjekt på trafikkstasjonen på Risløkka i Oslo, og tar for seg erfaringer frem til slutten av forprosjektfasen. I dette prosjektet ønsket Statsbygg å prøve ut BIM i kombinasjon med samhandlingsprinsipper inspirert av Virtual Design and Construction (VDC). Dette innebar bl.a. samlokalisering av prosjekteringsgruppen og utstrakt bruk av BIM.

Rapporten viser at de nye arbeidsprinsippene skapte en dynamisk prosjekteringsorganisasjon. Samlokaliseringen var effektiviserende. Deltakerne kunne fatte beslutninger «der og da». Dette innebar blant annet raskere beslutninger og bedre tverrfaglige løsninger sammenlignet med en mer tradisjonell prosjekteringsprosess.
Det var særlig i kombinasjonen med BIM at samlokaliseringen åpnet for nye muligheter. Med BIM kunne de prosjekterende enkelt gå inn i 3D-modellen og vise hverandre mulige løsninger og problemer. Dette er med på å legge til rette for en bedre og raskere prosjekteringsprosess.

Rådgiverne jobbet godt sammen i team heller enn å fokusere på problemstillinger og interesser knyttet til virksomheten de representerte. Statsbygg erfarte at de som byggherrer fikk bedre kontakt med prosjekteringsgruppen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B