Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Trafikkstasjonen på Risløkka
Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen

Fafo-rapport 2014:09
ISBN 978-82-324-0096-6
ISSN 0801-6143

2014

Nettutgave

(pdf 737 kB)

Denne rapporten er den første fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM). Rapporten beskriver funn fra følgeforskningen av et byggeprosjekt på trafikkstasjonen på Risløkka i Oslo, og tar for seg erfaringer frem til slutten av forprosjektfasen. I dette prosjektet ønsket Statsbygg å prøve ut BIM i kombinasjon med samhandlingsprinsipper inspirert av Virtual Design and Construction (VDC). Dette innebar bl.a. samlokalisering av prosjekteringsgruppen og utstrakt bruk av BIM.

Rapporten viser at de nye arbeidsprinsippene skapte en dynamisk prosjekteringsorganisasjon. Samlokaliseringen var effektiviserende. Deltakerne kunne fatte beslutninger «der og da». Dette innebar blant annet raskere beslutninger og bedre tverrfaglige løsninger sammenlignet med en mer tradisjonell prosjekteringsprosess.
Det var særlig i kombinasjonen med BIM at samlokaliseringen åpnet for nye muligheter. Med BIM kunne de prosjekterende enkelt gå inn i 3D-modellen og vise hverandre mulige løsninger og problemer. Dette er med på å legge til rette for en bedre og raskere prosjekteringsprosess.

Rådgiverne jobbet godt sammen i team heller enn å fokusere på problemstillinger og interesser knyttet til virksomheten de representerte. Statsbygg erfarte at de som byggherrer fikk bedre kontakt med prosjekteringsgruppen.

Ordrenummer:

20356