Skip to main content
  • Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen

De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver

Nordmod2030. Delrapport 9

  • Fafo-rapport 2014:08
  • Fafo-rapport 2014:08

Denne rapporten konsentrerer seg om et av de viktigste kjennetegnene ved de nordiske landene: De sterke fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene som i fellesskap forhandler og avtaler kollektive overenskomster til regulering av lønn og arbeidsvilkår i arbeidsmarkedet.

Hensikten er å presentere et samlet overblikk over hvordan de nordiske avtalemodellene har utviklet seg de seneste tiår og peke på nasjonale og internationale utviklingstrekk som vil påvirke og utfordre avtalemodellene de kommende år. Vi ønsker at denne rapporten, på samme måte som de andre NordMod-rapporten, kan bidra til debatt og politikkutvikling som kan videreutvikle og fornye den nordiske arbeidsmarkedsreguleringen.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20355