logo fafo 194x64
Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte

Ordrenummer:

20222

Kristin Alsos og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:31

ISBN 978-82-7422-839-9 (papirutgave)

ISBN 978-82-7422-840-5 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2011, 53 s kr. 153,- Ordrenr: 20222

Nettutgave

(pdf 330kb)

Denne rapporten tar for seg tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte (aml § 14-3). Rapporten er basert på en gjennomgang av vedtaksdokumentene i saker som nemnda har behandlet. Hensikten med rapporten har vært todelt:
• Å kartlegge antall saker om fortrinnsrett som nemnda har behandlet og hva som kjennetegner disse
• Å gjennomgå praksis fra nemnda i slike saker for å se hva nemnda vektlegger i sine vedtak

153,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi