logo fafo 194x64
Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Ordrenummer:

20575

Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2016:13

ISBN 978-82-324-0292-2 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0293-9 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 85 s, kr 235,- Ordrenr 20575

Nettutgave

(pdf 3 MB)

Tema for denne rapporten er mottak av sosialhjelp blant unge i alderen 18 til 24 år som er bosatt i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Prosjektet er finansiert av KS Program for storbyrettet forskning. Formålet har vært å forklare forskjellene i bruk av sosialhjelp blant unge i de fem byene, ved å se på befolkningssammensetningen, hvilke planer og strategier som ligger til grunn for oppfølgingen av ungdom, og hvordan de lokale NAV-kontorene følger opp unge sosialhjelpsmottakere. Analysene er basert på data hentet fra
administrative registre, en spørreundersøkelse rettet mot veiledere på NAV-kontorene, og kvalitative intervjuer med ansatte hos NAV.

235,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi