Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor

Fafo-rapport 2016:08

Nettutgave

Prosjekt: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Lise Lien, Leif E. Moland

Sammen om en bedre kommune er et nasjonalt program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. I denne oppsummerende rapporten drøftes hva deltakerkommuner har oppnådd innenfor følgende fire områder:

  • Hvordan utvikle en heltidskultur?
  • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
  • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
  • Hvordan styrke kommunens omdømme?

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20570