Skip to main content
  • Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

  • Fafo-rapport 2016:08
  • Fafo-rapport 2016:08

Sammen om en bedre kommune er et nasjonalt program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. I denne oppsummerende rapporten drøftes hva deltakerkommuner har oppnådd innenfor følgende fire områder:

  • Hvordan utvikle en heltidskultur?
  • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
  • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
  • Hvordan styrke kommunens omdømme?
  • Publisert: 3. mai 2016
  • Ordrenr. 20570